Włącz dostępność
menu banner

Dostęp do informacji

Dostęp do informacji

Wspólnota Turystyczna Miasta Kašteli

 

 

REALIZOWANJE PRAWA DO DOSTĘPU

DO INFORMACJI

 

 

Ustawa o prawie do dostępu do informacji (Dziennik ustaw "Narodne novine" nr 25/2013) reguluje prawo do dostępu do informacji i ponowne korzystanie z informacji. Wspólnota Turystyczna Miasta Kašteli umożliwia dostęp do informacji poprzez publikowanie aktualnych danych o swej pracy w odpowiedni i dostępny sposób.

 

 

 

 

 

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje TZG Kaštela. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.

 

 

 

 

 

 

 

POBIERANIE FORMULARZA

 

Formularz obowiązkowo musi zawierać:

 

- Nazwę i siedzibę organu władzy publicznej, do którego jest składany wniosek,

- Dane, które są ważne do rozpoznania poszukiwanej informacji,

- Imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby fizycznej, która składa wniosek lub dane firmy, czyli nazwę osoby prawnej i jej siedzibę.

 

 

SKŁADANIE WNIOSKU DROGĄ PISEMNĄ

 

Jeśli wniosek jest składany drogą pisemną, należy wypełnić formularz oraz go wysłać:

- Pocztą na adres Wspólnoty Turystycznej Miasta Kašteli, Brce 1, 21215 Kaštel Lukšić

- Pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@kastela-info.hr

- Faksem na nr: +385(0)21 227 933

- lub przynieść osobiście w dniu roboczym w godzinach 8:00 – 15:00 h

 

 

UDZIELANIE INFORMACJI

 

użytkownikowi, który w odpowiedni sposób złożył wniosek, jest dokonywane w jeden z następujących sposobów:

- bezpośrednie udzielenie informacji,

- udzielenie informacji drogą pisemną,

- poprzez wgląd w dokumenty i wykonanie kopii dokumentów, które zawierają poszukiwaną informację,

- w inny sposób, który umożliwia realizację prawa do dostępu do informacji.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

NIEPEŁNE WNIOSKI

nie mogą zostać objęte procedurą. Składający wniosek nie ma obowiązku podania powodów, dla których wnioskuje o dostęp do informacji ani też nie ma obowiązku powołania się na zastosowanie Ustawy o prawie do dostępu do informacji. Wszystkie dodatkowe informacje, związane z realizacją praw na podstawie Ustawy o prawie do dostępu do informacji można uzyskać pod numerem telefonu +385(0)21 227 933.

 

FORMULARZE WNIOSKÓWZAKONI I PODZAKONSKI AKTI