Kutak za iznajmljivače

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe - 2022. obavijest

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html

 

Poštovani,

 

obavještavamo vas kako će 27. svibnja 2022. u sustavu eVisitor biti pokrenut obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2022. za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Sukladno važećem Zakonu o turističkoj pristojbi članku 12. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe računa se prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u godini odnosno prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022.

Obveznik će biti zadužen za paušalni iznos turističke pristojbe bez obzira koliko je dugo posjedovao važeće rješenje o pružanju usluga u 2022.

 

Također:

  • Ako se nakon 27. svibnja 2022. broj kreveta poveća, obračun se uvećava i novo zaduženje će biti će vidljivo na prvom sljedećem korektivnom obračunu
  • Ako se nakon 27. svibnja 2022. broj kreveta smanji, obračun se ne mijenja, a
  • Ako se nakon 27. svibnja 2022. ukine kapacitet, obračun se ne mijenja.

 

Dodatno, dostavljamo novosti vezane za sustav eVisitor:

  • u eVisitoru je za kampove u domaćinstvu i OPG-u otvorena dodatna podvrsta u koju su prebačeni svi takvi objekti što će omogućiti kvalitetnije izvještavanje o noćenjima u kampovima i objektima u domaćinstvu.

 

Molimo vas da o predmetnom obavijestite pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na vašem području.

Ova obavijest će biti dostupna i u sustavu eVisitor.