Izjava o pristupačnosti

TZG Kaštela  nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište TZG Kaštela koje se nalazi na adresi www.kastela-info.hr.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Implementacijom novih mrežnih stranica 2019. godine ispunjen je dio zahtjeva, uz iznimke koje se navode u nastavku.

 Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  •  Većina slika, grafova i dijagrama ne sadrže alt atribute i kratki tekstualni opis.
  •  Poveznice u većini slučajeva nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode (umjesto opisa čest je samo izraz ovdje ili sama internet adresa).
  •  Video zapisi i audio nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku.
  •  Dio datoteka (.pdf, .xls, .doc i slično) nije dostupan u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.
  •  Tekstovi postavljeni u obliku slike (npr. upute u vezi korone).
  •  Forma za pretragu zahtjeva klik.
  • Za dio sadržaja nisu korišteni jednostavni, čitljivi fontovi bez serif obilježja.
  • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 29.10. 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene TZG Kaštela.

Izjava je zadnji put preispitana 29.10. 2020. godine te će se redovito revidirati po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta TZG Kaštela  korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@kastela-info.hr 

 Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.