Omogući pristupačnost
menu banner

P O Z I V za online edukaciju-29.03.2021.

 P O Z I V za online edukaciju u organizaciji Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije pod nazivom:

Komunikacijske promjene uzrokovane COVID-19 pandemijom i
njihova primjena u turističkom sektoru